Årets Pressefoto

Peer Pedersen

Peer Pedersen

1977

Fodboldlandskamp i Gambia.
Befrielse.

1978

Fotografuheld.

1981

NATO-øvelse ved Jammerland Bugt i oktober 1981.
Gert Petersen og Margrete Auken svinger sig i dansetakt til stigende mandattal.
Politiet fordriver aktivister fra Schiønning & Arves bygning på Nørrebro i København.

1983

Finsk præsidentbesøg.

1986

Jeg kysser Deres hånd, min Dronning. Garder Bo Rasmussen takker Dronningen for "Dronningens Ur". November 1986.

1988

"Det er løgn, dommer!".

1989

Paven taber kalotten ved ankomsten til flyvestation Værløse.