Årets Pressefoto

Hans Otto

Hans Otto

1977

På fremmedarbejderjob.
Kari skæg.

1978

Hertil og ikke længere.
Vælgermøde.

1980

De løb den vej!
Lille årsag - stor virkning.

1982

Støberiarbejder springer for gløderne efter at have smidt skrotjern i smelteovnen. Virksomhedsbesøg hos Frichs i Aarhus.
Kaserne sprængt i luften. Efter at militæret har forladt kasernen om morgenen, bliver den med dynami4 jævnet med jorden for at undgå husbesættere.
"Vand nok". Brandmænd efter at have været 2 timer om at få kontrol med millionbrand på Ceres Bryggerierne i Århus.
"Fodvarmer". Automekaniker varmer træskoene. Vinter med 20 graders frost, februar 82.

1985

"Sådan er EF også" ... Mor med barm tigger på hovedgaden i Dublin. 13. november 1985.

1988

"Dronning Margrethe II af Danmark pararriére!".

1990

Grønland 1990.

1996