Årets Pressefoto

Jonna Fuglsang Keldsen

Jonna Fuglsang Keldsen

1990

Gamle kroppe holdes i form.

1996

1997