Årets Pressefoto 1990

Præmieret Billede

© Stig Stasig/Fotogruppen 2. maj