Årets Pressefoto 1990

Præmieret Billede

© Henrik Saxgren/Fotogruppen 2. maj