Årets Pressefoto 1992

Præmieret Billede

© Bjarke Ørsted/Nordfoto