Årets Pressefoto 1997

Årets Nyhed (Hædrende omtale)

© Anders Vendelbo © Anders Vendelbo © Anders Vendelbo © Anders Vendelbo
© Anders Vendelbo/Jyllands-Posten