Årets Pressefoto 1998

Åben Klasse (Hædrende omtale)

© Les Kaner/Freelance