Årets Pressefoto 1999

Årets Sportsbillede

© Finn Frandsen/Politiken