Årets Pressefoto 2003

Årets Portræt (Hædrende omtale)

© Rune Feldt-Rasmussen/Fotojournaliststuderende