Årets Pressefoto 2004

Årets Portræt (Hædrende omtale)

© Jeppe Carlsen/Fotojournaliststuderende